اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/19
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,070 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,035 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/19
کل خالص ارزش دارائی ها 852,902,851,565 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,035 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,035 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,070 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 85,000,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/10/30

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنايكم

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا اسلامي، سحر باقري، زهره شادكمالي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير